شرکت درنا دارویه

محصولات شرکت درنا دارویه:
- استریل کننده سرد و انواع ضدعفونی کننده های بیمارستانی، پزشکی و دندانپزشکی
- پودر کنسانتره ضدعفونی کننده سطح بالای ابزار پزشکی و دندانپزشکی
- پودر کنسانتره ضدعفونی کننده سطح متوسط ابزار پزشکی و دندانپزشکی
- پودر کنسانتره ضدعفونی کننده کف و سطوح
- ضدعفونی کننده آماده مصرف سطح بالای ابزار پزشکی و دندانپزشکی
- ضدعفونی کننده آماده مصرف سطح متوسط سطوح و تجهیزات
- انواع ضدعفونی کننده های صنایع غذایی
- انواع ضدعفونی کننده های بهداشت عمومی

کلمات قابل جستجو

  • درنا دارویه
  • ضدعفونی کننده
  • بیمارستان
  • بهداشت
  • گندزدا

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی