شرکت ایمن اطفا بهسا اروند

شرکت ایمن اطفا بهسا اروند ارائه دهنده خدمات تخصصی HSE شامل شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک با روش های مختلف و تهیه HSE PLAN و طراحی و نصب سیستم های اعلام و اطفا حریق و تجهیزات نوین ایمنی و آتش نشانی می باشد.
خدمات و محصولات شرکت:
- کلیه تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی و محصولات اورجینال برند Dickies
- کلیه تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی و محصولات اورجینال برند CATERPILLAR
- کلیه تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی و محصولات اورجینال برند 3 M
- کلیه تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی و محصولات اورجینال برند STEELPRO SAFETY
-کلیه کفش های ایمنی اورجینال برند RED WING
- کلیه کفش های ایمنی اورجینال برند 3 MAX
- کلیه کفش های ایمنی اورجینال برند JOGGER
- کلیه تجهیزات نوین اطفا حریق از جمله AUTO FIRE، FIRE STOP SPRAY، EXTINGUISHER BALL
- کلیه کفش های ایمنی برند ایمن پا
- کلیه کفش های ایمنی برند ایمن ترک
- کلیه کفش های ایمنی برند نگهبان

کلمات قابل جستجو

 • ایمن اطفا بهسا اروند
 • خدمات تخصصی HSE
 • ارزیابی ریسک
 • HSE PLAN
 • سیستم اعلام حریق
 • سیستم اطفا حریق
 • تجهیزات ایمنی
 • تجهیزات آتش نشانی
 • آتشنشانی
 • تجهیزات حفاظت فردی
 • کفش ایمنی
 • لباس کار

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی

محصولات و خدمات