آموزشگاه بهداشت عمومی اصناف نگین زراوند

آموزشگاه بهداشت عمومی اصناف نگین زراوند، یک مرکز آموزشی است که در راستای اجرای آئین نامه قانون اصلاحیه ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و اماکن عمومی تأسیس و آغاز به کار کرده است.

کلمات قابل جستجو

  • نگین زراوند
  • بهداشت عمومی
  • اصناف
  • آموزشگاه اصناف
  • اماکن عمومی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی