شرکت پاک کوشش کار

شرکت پاک کوشش کار به عنوان تولیدکننده انواع فرآورده های شیمیایی و شوینده های صنعتی فعالیت میکند.این شرکت محصولات شیمیایی صنایع خودروسازی، صنایع غذایی، صنایع نفت، تأسیسات حرارتی، برودتی، صنایع فلزی، حمل ونقل هوایی، دریایی، زمینی و .... راتولید و عرضه می نماید.
محصولات شرکت به دو دسته تقسیم می شوند:
- فرآورده های مصرفی صنایع:صنایع دریایی،نفت ،گاز و پتروشیمی، صنایع غذایی و نوشیدنی، صنایع خودروسازی، صنایع هوایی، تاسیسات حرارتی و برودتی، محصولات ویژه صنایع لوازم خانگی، هتل ها و بیمارستان ها
- براساس نوع محصولات: پاک کننده ها(کلینرها)، روان کننده، چربیگیر، فسفاته کننده، تینرها، وسایل حفاظت محیط زیست، خمیر آب یاب و گازوئیل یاب

کلمات قابل جستجو

 • پاک کوشش کار
 • شوینده های صنعتی
 • روان کننده دستی
 • روان کننده پایه خشک
 • روان کننده پایه سیلیکونی
 • روان کننده پایه آبی
 • کوتینگ های شیمیایی
 • زنگبر
 • کربن زا
 • شوینده های CIP و COP
 • سیستم های خنک کننده
 • کلینرها
 • خمیر آب یاب
 • تینرها
 • چربیگیر

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی