پارس پسماند پایدار

شرکت پارس پسماند پایدار متشکل از سه دپارتمان مجزا ( تصفیه فاضلاب - تصفیه هوا - مدیریت انواع پسماندها ) در زمینه های ذیل آماده ارائه خدمات فنی و تخصصی می باشد :

- تهیه طرحهای جامع مدیریت پسماند 

- مشاوره ، مدیریت ، طراحی ، اجرا و بهره برداری در امور مرتبط با آب و فاضلاب ( احداث تصفیه خانه فاضلاب صنعتی وبهداشتی و تحویل پساب مطابق با استانداردهای محیط زیست جهت استفاده در فضای سبز یا احداث سیستم پیش تصفیه جهت تخلیه پساب به شبکه جمع آوری فاضلاب )

- تصفیه آب چاههای شور(جهت مصارف کشاورزی - شرب - صنعت )

- مشاوره ، مدیریت ، طراحی ، اجرا و بهره برداری در کلیه فعالیتهای مرتبط با انواع پسماندها ( پسماندهای صنعتی –  خطرناک– ویژه – عفونی - شهری – کشاورزی – نخاله های ساختمانی و ... )

-  مشاوره ، مدیریت ، طراحی ، اجرا و بهره برداری در زمینه طرحهای کنترل آلاینده های هوا در صنایع ( گرد و غبار - گاز و بخار)


- تهیه و توزیع انواع بی خطرساز زباله های عفونی ( هیدروکلاو )  دارای خردکن مرکزی با سه مرحله بی خطرسازی جهت امنیت بیشتر همراه با 80 درصد کاهش حجم و وزن زباله


- آموزش و مشاوره در زمینه استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت بهداشت ایمنی و محیط زیست ( HSE-  IMS )

- برگزاری کارگاه آموزشی « روشهای نوین دفع و امحاء پسماندهای شهری و صنعتی » در سطوح مقدماتی و پیشرفته 

- ارزیابی اثرات زیست محیطی کلیه پروژههای فنی مهندسی و  عمرانی

- مشاوره تخصصی در خصوص روشها و نحوه تولید انواع کود کمپوست و  ورمی کمپوست  ( کودهای ارگانیک)

- تهیه و توزیع مخازن زباله شهری در حجم های مختلف از 770 الی 1100 لیتر( گالوانیزه - پلی اتیلن)

کلمات قابل جستجو

  • پارس پسماند پایدار
  • تصفیه فاضلاب

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی