مرکز تخصصی طب کار آسا

مرکز طب کار آسا با بهره گیری از پزشکان متخصص طب کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای و بینایی سنجی و شنوایی سنجی و سایر تخصص های مورد نیاز در زمینه ی معاينات بدو استخدام، دوره اي و اختصاصي فعالیت می کند.
خدمات این شرکت:
ـ طب کار و سلامت شغلی
ـ بهداشت حرفه ای
ـ برگزاری کارگاه های آموزشی ایمنی و سلامت و طب کار همراه با ارائه گواهینامه های معتبر داخلی و بین المللی

کلمات قابل جستجو

  • طب کار آسا
  • طب کار
  • بهداشت حرفه ای
  • آموزش ایمنی
  • معاینات بدو استخدام
  • ایمنی کارگر

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی