شرکت مهندسین مشاور آب خاک تهران

شرکت مهندسین مشاور آب خاک تهران با هدف ارائه خدمات مهندسی به بخش آب و کشاورزی کشور تأسیس شد.
خدمات و فعالیت شرکت:
- مطالعه، طراحی و نظارت بر پروژه های فاضلاب و تصفیه خانه
- مطالعه، طراحی، بهره برداری و نگهداری انواع سیستم های آبیاری و زهکشی
- مطالعه، طراحی و نظارت بر پروژه های مهندسی رودخانه شامل كنترل سیلاب، آبخیزداری و انتقال آب
- مطالعه طرح های جامع آب شامل منابع آب، کشاورزی و منابع طبیعی
- مطالعه و تهیه مدل های برنامه ریزی آب، آبیاری و كشاورزی
- مطالعات ژئوتكنیك و مكانیك خاك
- و...

کلمات قابل جستجو

  • آب خاک تهران
  • کشاورزی
  • طراحی
  • آبیاری
  • تصفیه

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی