شرکت مهندسین مشاور آبان پژوه

خدمات شرکت مهندسین مشاور آبان پژوه:
- خطوط انتقال آب تلمبه خانه ها و تصفیه خانه های آب و فاضلاب
- شبکه های آبیاری و زهکشی، بندهای انحرافی، کانال انتقال آب، سیستم های آبیاری تحت فشار و نظایر آن
- مطالعه طرح های جامع در سطح حوضه های آبریز و پتانسیل یابی طرح های آبی
- مطالعات اجتماعی، خسارت مخزن و اسکان مجدد و محیط زیست
- انجام مطالعات کیفی آب در مخازن
- و...

کلمات قابل جستجو

  • آبان پژوه
  • آب و فاضلاب
  • آبیاری
  • تصفیه
  • مشاوره
  • محیط زیست

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی