شرکت آبان رود تدبیر

شرکت آبان رود تدبیر (مهرآب پارس تدبیر سابق) در امور خدمات مشاوره، مدیریت ساخت و بهره برداری از پروژه های مهندسی آب (منابع آب، مهندسی رودخانه، آبیاری و زهکشی، آب و فاضلاب، سد و نیروگاه آبی) فعاليت می نمايد.
خدمات شرکت:
- خدمات مشاوره مهندسی آب: منابع آب سطحی و زیر زمینی، شبکه های آبیاری و زهکشی، حفاظت و مهندسی رودخانه و تأسیسات آب و فاضلاب
- نظارت
- بهره برداری و نگهداری: بهره برداری از تأسیسات و تصفیه خانه های آب و فاضلاب، بهره برداری از مخازن و سدها، بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی، گشت و بازرسی منابع آب و ایجاد تشکل های آب بران
- مدیریت ساخت و پیمانکاری

کلمات قابل جستجو

  • آبان رود تدبیر
  • مشاوره
  • آب وفاضلاب
  • تصفیه
  • بهره برداری و نگهداری

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی