شرکت مهندسين مشاور آب بند مبنا

شرکت مهندسين مشاور آب بند مبنا در زمینه شبکه های آبياری و زهکشی و تأسيسات آب و فاضلاب در راستای ارائه بهترين خدمات طراحی و نظارت فعالیت می نمايد. این شرکت دارای گواهینامه صلاحیت در امور ذیل می باشد:
- تأسیسات آب و فاضلاب
- شبکه های آبیاری و زهکشی
- بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی
- بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب
- بهره برداری و نگهداری از شبکه های جمع آوری فاضلاب
- بهره برداری و کنترل ایمنی سدها

کلمات قابل جستجو

  • آب بند مبنا
  • آبیاری
  • آب و فاضلاب
  • طراحی
  • تصفیه
  • ایمنی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی