شرکت فنی و مهندسی آبدیز صحرا

شرکت فنی و مهندسی آبدیز صحرا در زمینه مشاوره، طراحی و اجرای مهندسی در بخش آب و فاضلاب فعالیت می کند.
خدمات شرکت فنی و مهندسی آبدیز صحرا:
- تصفیه آب شرب: تصفیه آب و شیرین سازی به وسیله حذف مواد، گاز های محلول و میکروب زدایی
- تصفیه آب صنعتی: با روش های اسمز معکوس، سختی گیر رزینی، تعویض یونی و...
- تصفیه فاضلاب بهداشتی
- تصفیه فاضلاب صنعتی

کلمات قابل جستجو

 • آب و فاضلاب
 • تصفیه خانه
 • آب شیرین کن
 • آب صنعتی
 • سختی گیری
 • رزین
 • فاضلاب بهداشتی
 • فاضلاب صنعتی
 • مشاوره
 • طراحی
 • آشغالگیر
 • آبدیز صحرا

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی