شركت مهندسین مشاور آبكاوش سرزمين

شركت مهندسی آبكاوش سرزمين در انجام طرح های توسعه منابع آب در اقصی نقاط كشور فعاليت دارد.
پروژه های شرکت:
- آبیاری و زهکشی
- آب و فاضلاب
- سد سازی
- مهندسی رودخانه
- بهره برداری و نگهداری از شبکه ها
- کشاورزی و منابع طبیعی
- محیط زیست

کلمات قابل جستجو

  • آبكاوش سرزمين
  • آب و فاضلاب
  • آبیاری
  • محیط زیست
  • کشاورزی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی