ابوالفضل بناء فراشاه

کارشناس علوم اقتصادی از دانشگاه یزد-همکاری در امور حسابداری و اقتصادی

کلمات قابل جستجو

  • اقتصاد
  • حسابدار

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی