شرکت ابرآب

شرکت ابرآب با ایجاد خطوط تمام اتوماتیک در زمینه ساخت تانک ها و مخازن تمام استیل نگهداری آب آشامیدنی فعالیت می کند.
محصولات شرکت ابرآب:
- مخازن چند تکه و تعدیلی تمام استیل ابرآب
- مخازن ذخیره مایعات افقی ابرآب
- مخازن عمودی کف تخت ابرآب
- مخازن عمودی کف گنبدی ابرآب

کلمات قابل جستجو

  • شرکت ابرآب
  • تانک های تمام استیل
  • نگهداری آب آشامیدنی
  • ابرآب
  • تجهیزات آب
  • ذخیره سازی
  • مخازن چند تکه
  • مخازن ذخیره مایعات
  • مخازن عمودی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی