شرکت آبران

خدمات شرکت آبران:
- شبکه های آب و فاضلاب شهری و صنعتی، تصفیه خانه، ایستگاه های پمپاژ و خطوط انتقال
- مدیریت آب
- مخازن ذخیره و تعادل
- طرح های جامع تأمین، ذخیره سازی، توزیع و انتقال آب
- شبکه های آبیاری و زهکشی
- ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه
- مقاوم سازی در مهندسی آب
- و...

کلمات قابل جستجو

  • آبران
  • آب و فاضلاب
  • تصفیه
  • مخازن
  • محیط زیست

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی