شرکت مهندسی آبسان سازه آپادانا

خدمات شرکت مهندسی آبسان سازه آپادانا:
- ارایه مشاوره به شهرک های صنعتی، صنایع مختلف و سازمان های ذیربط در زمینه طراحی و اجرای سیستم های تصفیه آب و فاضلاب
- طراحی و احداث سختی گیرهای رزینی
- طراحی و احداث تصفیه خانه آب آشامیدنی در شهرها و روستاها (منابع آب سطحی و زیرزمینی)
- طراحی و اجرای تأسیسات و تجهیزات آشغال گیری و زلال سازی آب و فاضلاب
- طراحی و اجرای تصفیه خانه فاضلاب شهری
- و...
محصولات شرکت:
- آشغالگیر
- چربیگیر
- لجن روب
- هوا پمپ
- سپتیک تانک
- و...

کلمات قابل جستجو

  • آبسان سازه آپادانا
  • مشاوره
  • طراحی
  • تصفیه
  • تصفیه آب و فاضلاب
  • سختی گیر
  • تجهیزات

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی