شرکت آبساران صنعت پارسیان

محصولات
- بخش آب: کلکتورها‌، دریچه کنتور، کمربند، حوضچه، محفظه و پایه
- بخش فاضلاب: انشعاب گیر، سیفون و دریچه بازدید
- تجهیزات فاضلاب شهری: دریچه منهول و پله

کلمات قابل جستجو

  • آبساران صنعت پارسیان
  • آب و فاضلاب
  • تجهیزات
  • منهول
  • انشعاب گیر

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی