شرکت آبسار صنعت یزد

زمینه فعالیت شرکت آبسار صنعت یزد:
-پیمانکار آب و فاضلاب
-طراحی و اجرای کلیه شبکه های توزیع و انتقال آب و فاضلاب
-طراحی و ساخت تاسیسات و تجهیزات آب و فاضلاب (انواع مخازن، تصفیه خانه، ایستگاه های پمپاژ و ...)
-بهره برداری و تعمیر ونگهداری از تاسیسات و شبکه های آب و فاضلاب
- مشارکت در زمینه های ذکر شده با شرکت های دیگر

کلمات قابل جستجو

  • آبسار صنعت
  • شرکت های بهره بردار
  • پیمانکار آب و فاضلاب
  • تأسیسات آب و فاضلاب
  • تجهیزات آب و فاضلاب
  • مخازن
  • ایستگاه های پمپاژ

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی