شرکت آداک لب

شرکت آداک لب، در زمنیه ارائه خدمات آزمایشگاهی و ارائه تجهیزات انواع آزمایشگاه ها از جمله آزمایشگاه آب و فاضلاب، شیمی، کشاورزی و...فعالیت دارد.
برخی محصولات این شرکت در زمینه آزمایشگاه آب و فاضلاب:
- دستگاه آون خلاء
- هات پلیت مگنت لبینکو
- کیت کلرسنج
- اسپکتروفتومتر
- هدایت سنج پرتابل
- کیت کمپراتوری اندازه گیری فسفات
- کیت اندازه گیری نیترات ونیتریت
- کدورت سنج
- Ph meter پرتابل

کلمات قابل جستجو

  • شرکت آداک لب
  • تجهیزات آزمایشگاه
  • آب و فاضلاب
  • دستگاه آون
  • هات پلیت
  • کیت کلرسنج
  • اسپکتروفتومتر
  • هدایت سنج

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی