گروه مهندسی پیچ آب

خدمات
- سیستم های تصفیه فاضلاب
- طراحی، ساخت و اجرای تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی، انسانی بصورت بتنی و پکیج فلزی و کامپوزیتی
- طراحی، ساخت و اجرای تصفیه خانه فاضلاب صنعتی بصورت بتنی و پکیج پیش ساخته فلزی و کامپوزیتی
- طراحی و ساخت سپتیك تانك، ایمهوف تانك، منهول و مخازن به صورت بتنی و کامپوزیتی
- طراحی، ساخت و اجرای سیستم‌های تصفیه فاضلاب به روش‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی
- و...
محصولات شرکت:
- پیش تصفیه فاضلاب
- تصفیه فاضلاب
- تصفیه آب
- تجهیزات: پمپ لجن کش، پمپ ایرلیفت، بلوئر عمقی و..

کلمات قابل جستجو

  • پیج آب
  • تصفیه
  • تصفیه آب
  • تصفیه فاضلاب
  • شیمیایی
  • طراحی
  • مخازن
  • آب و فاضلاب
  • تجهیزات

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی