شرکت ساختار انرژی ژرف

شرکت ساختار انرژی ژرف در زمینه سیستم های اعلام و اطفا حریق و همچنین تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی فعالیت میکند.
محصولات شرکت:
- سیستم های اعلام حریق
- سیستم های اطفا حریق گازی
- سیستم های آبی
- سیستم های فوم
- لوازم سیستم های آبی
- تجهیزات ایمنی
- خاموش کننده های دستی
- تجهیزات اطفا حریق آبی

کلمات قابل جستجو

 • ساختار انرژی ژرف
 • اعلام حریق
 • اطفا حریق
 • کلاه ایمنی
 • دستکش ایمنی
 • لباس ضد حریق
 • ماسک اکسیژن
 • جعبه آتش نشانی
 • مانیتور
 • کپسول های دستی
 • شیلنگ
 • نازل
 • اسپرینکلر
 • کوبلینگ

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی