شرکت آریا فن آزما

شرکت آریا فن آزما، آزمایشگاه معتمد از سازمان حفاظت محیط زیست است. در زمینه گازهای آلاینده خروجی دودکش صنایع و آلاینده های موجود در آب و پساب فعالیت دارد. با توسعه فضای آزمایشگاهی، بخش آنالیز دستگاهی هم راه اندازی شد. در زمینه مشاوره مهندسی محیط زیست، اصلاح فرایندها و بهره برداری از تصفیه خانه های آب و فاضلاب نیز فعالیت دراد.
خدمات شرکت:
- آزمایشگاهی: آزمایش آب، فاضلاب و پساب صنعتی، خاک و پسماند، نمونه برداری، هوا وصوت، فلزات سنگین و..
- مشاوره و طراحی: آب و فاضلاب، محیط زیست و انرژی، پروژه تحقیقاتی و دانشجویی
- بهره برداری و اجرا: سیستم های تصفیه آب، سیستم های تصفیه فاضلاب، تأسیسات، پکیج و پایلوت

کلمات قابل جستجو

  • آریا فن آزما
  • طراحی
  • مشاوره
  • آب و فاضلاب
  • آزمایشگاه
  • محیط زیست
  • آنالیز دستگاهی
  • پسماند
  • آلودگی هوا
  • آلودگی صوتی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی