شرکت زیست فناور افراژن

شرکت زیست فناور افراژن یکی از شرکت ھای فعال و پیشرو در زمینه واردات تجھیزات و مواد در حوزه ھای علوم زیستی (تحقیقات،درمان وآموزش) می باشد.
محصولات شرکت:
- لوازم یکبار مصرف آزمایشگاهی: لوازم کشت سلول، لوازم حمل و جابجایی محلول ها، لوازم یکبار مصرف میکروبیولوژی، تجهیزات یکبار مصرف مولگولی و...
- محصولات بیولوژی: محلول ها و کیت های مولکولی، محیط ها و محلول های کشت سلول، آزمایشات سلولی، بیولوژی پروتئین و...
- مواد شیمیایی: ترکیبات ارگانیک، اسیدها و بازها، نمک ها، محلول ها، مواد بیوشیمیایی و...

کلمات قابل جستجو

  • زیست فناور افراژن
  • آزمایشگاه
  • تجهیزات
  • بیولوژی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی