آموزشگاه بهداشت اصناف آهنگ سلامت

آموزشگاه بهداشت اصناف آهنگ سلامت، یک مرکز آموزشی است که در راستای اجرای آئین نامه قانون اصلاحیه ماده13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و اماکن عمومی تأسیس و در زمینه صدور گواهی آموزش بهداشت برای متصدیان و مدیران و شاغلین اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی فعالیت دارد.

کلمات قابل جستجو

  • آموزشگاه بهداشت اصناف آهنگ سلامت
  • اماکن عمومی
  • بهداشت اصناف
  • آموزش بهداشت

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی