شرکت آفتاب ایمن پرتو

این شرکت در سال 1387توسط گروهی از پیشگامان حوزه مهندسی و مدیریت ایمنی، مدیریت ریسک و HSE در عرصه صنعت و دانشگاه و با پشتوانه تجربیات 17ساله این پیشگامان تأسیس گردید. این شرکت که خاستگاه آن دانشگاه صنعت شریف است ، با هدف انجام خدمات مشاوره ای تخصصی در حوزه های وابسته به ایمنی آغاز به کار نمود.

کلمات قابل جستجو

  • خدمات فنی و مشاوره ای مهندسی
  • مدیریتhse
  • مدیریت ریسک
  • آفتاب ایمن پرتو
  • HSE

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی