شرکت هوای پاک‌اندیشان ژرف‌بین (پاژ)

شرکت هوای پاک‌اندیشان ژرف‌بین (پاژ)، با تکیه بر کارشناسان متخصص و با استفاده از تجهیزات پیشرفته، فعالیت خود را در حوزه نمونه‌برداری و گزارش‌دهی پارامترهای محیط زیستی واحدهای صنعتی به سازمان حفاظت محیط زیست در قالب آزمایشگاه معتمد از فروردین ماه ۱۳۹۷ آغاز نموده است. شرکت هوای پاک‌اندیشان ژرف‌بین (پاژ) دومین آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست در بخش هوا و صوت در استان خراسان رضوی می‌باشد.

کلمات قابل جستجو

  • شرکت هوای پاک‌اندیشان ژرف‌بین (پاژ)
  • محیط زیست
  • سازمان حفاظت محیط زیست
  • آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست
  • هوا
  • صوت
  • آلودگی هوا
  • پایش هوا

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی