شرکت آزمون سلامت البرز

شرکت آزمون سلامت البرز، آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست، همکار معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،
آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد ایران و همکار سازمان دامپزشکی کشور است.

کلمات قابل جستجو

  • آزمون سلامت البرز
  • محیط زیست
  • آزمایشگاه
  • بهداشت

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی