شرکت آرمان محیط سبز پاسارگاد

شرکت آرمان محیط سبز پاسارگاد با ارائه خدمات سمپاشی و طعمه گذاری علیه حشرات و جوندگان فعالیت دارد.شرکت آرمان محیط سبز پاسارگاد همچنین با ارائه خدمات مشاوره بهداشتی مواد غذایی و خدمات مشاوره زیست محیطی صنایع فعالیت میکند.این شرکت با سمپاشی تخصصی کلیه اماکن عمومی از جمله منازل ، مکانهای آموزشی ، خوابگاه ها ، هتلها ، رستورانها ، بیمارستانها ، برج های مسکونی ، واحدهای اداری و صنعتی تحت نظر کارشناسان نیز فعالیت میکنند.

کلمات قابل جستجو

  • شرکت آرمان محیط سبز پاسارگاد
  • سم پاشی
  • بهداشت محیط
  • محیط زیست
  • سم پاشی منازل
  • خدمات بهداشت محیط

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی