انجمن علمی- دانشجویی مهندسی بهداشت حرفه ای

انجمن علمی، دانشجویی مهندسی بهداشت حرفه ای با هدف ارتقاء سطح علمی دانشجویان و همچنین بالا بردن مهارت های کاربردی- علمی و ارتباطی- اجتماعی دانشجویان دایر گردیده است.
فعالیت های انجمن:
- برگزاری سمینارهای مرتبط با رشته مهندسی بهداشت حرفه ای
- کارگاهای مهارت محور در زمینه مهندسی بهداشت حرفه ای
- برگزاری دوره های تخصصی و نرم افزاری
- برگزرای بازدیدهای صنعتی
- برگزاری جلسات رفع ابهام مختص کلیه ترم ها و...

کلمات قابل جستجو

  • انجمن علمی- دانشجویی مهندسی بهداشت حرفه ای
  • بهداشت حرفه ای
  • انجمن
  • بهداشت

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی