انجمن صنفی كارفرمايی كودهای آلی

انجمن صنفی كارفرمايی كودهای آلی استان خراسان رضوی دارای سابقه فعاليت چندين ساله در زمينه توليد كود و توليدات كشاورزی می باشند. بنيان گذاران اين مجموعه در ارائه خدمات متعددی مانند ارائه مشاوره به توليدكنندگان در جهت ارتقاء سطح كيفی توليدات، برگزاری دوره های آموزشی، خريد مواد اوليه ( ورمی، كود دامی، نهاده های كشاورزی و... ) با قيمت مناسب، بازاريابی و فروش توليدات اعضای انجمن، تهيه ماشين آلات مورد نياز برای توليد كودهای آلی فعاليت دارند .
محصولات:
- کود آلی
- بذر
- کود شیمیایی
- سموم
- ماشین آلات و مکانیزاسیون

کلمات قابل جستجو

  • انجمن صنفی كارفرمايی كودهای آلی
  • کشاورزی
  • کود
  • مشاوره
  • تجهیزات
  • سموم
  • شیمیایی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی