گروه ارزیابان چابک

خدمات گروه ارزیابان چابک:
- مشاوره در اخذ گواهی نامه بازرسی پیش از حمل PSI
- مشاوره در اخذ گواهی COI به شکل بازرسی در مبداء از شرکتهای بازرسی مورد تأیید NACI و بانک مرکزی ایران
- خدمات اخذ گواهی COI جهت واردات کالا
- مشاوره در اخذ انواع گواهی تایپ تست بین المللی
- مشاوره در استقرار سیستم های مدیریتی نظیر ISO9001، 14000 و ...
- و ...

کلمات قابل جستجو

  • گروه ارزیابان چابک
  • مشاوره
  • گواهی نامه
  • بازرسی
  • ISO

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی