شرکت آراد پرتو درمان

شرکت مهندسی آراد پرتو درمان در زمينه های توليد، فروش و پشتيبانی فنی و مهندسی از قبيل سرويس، نصب و راه اندازی انواع تجهيزات تصوير برداری پزشکی، آماده سازی مراکز تصویر برداری پزشکی (سربکوبی و تجهیز)، کنترل کيفی تجهيزات دستگاه های پرتو ساز پزشکی خدمات خود را ارائه می دهد.
محصولات شرکت:
- توليد و فروش تجهيزات تصوير برداری پزشکی
- تجهيزات حفاظت در برابر اشعه ( شيلد و روپوش سربی ، شيشه سربی )

کلمات قابل جستجو

  • آراد پرتو درمان
  • تجهیزات
  • سربکوبی
  • پرتو

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی