شرکت آرا کاوش پژوه

فعالیت شرکت آرا کاوش پژوه:
- آزمایشگاه کالیبراسیون
- تعمیر و نگهداری تجهیرات آزمایشگاهی
- برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی

کلمات قابل جستجو

  • آرا کاوش پژوه
  • آزمایشگاه
  • کالیبراسیون
  • تجهیزات

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی