شرکت آرا تجهیز

شرکت آرا تجهیز واردکننده تجهیزات آزمایشگاهی است.
خدمات شرکت:
- ارائه آموزش و مشاوره در زمینه طراحی و سکوبندی آزمایشگاه های میکروبیولوژی، شیمی، زیست شناسی و آزمایشگاه های کشاورزی
- مشاوره در زمینه کالیبرلسیون دستگاه های آزمایشگاهی
- ارائه دستگاه های تخصصی زراعت و گیاه پزشکی
- و..
محصولات شرکت:
- تجهیزات عمومی: آون، انکوباتور، شیکر، میکروسکوپ، الکترود و...
- تجهیزات پاتولوژی: میکروتوم
- تجهیزات کشاورزی: سطح سنج برگ و کلروفیل متر
- تجهیزات بیوتکنولوژی

کلمات قابل جستجو

  • آرا تجهیز
  • آزمایشگاه
  • مشاوره
  • طراحی
  • کالیبرلسیون
  • انکوباتور
  • تجهیزات

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی