مجتمع تولیدی گازهای طبی و صنعتی اردستان

مجتمع تولیدی گازهای طبی و صنعتی اردستان فعالیت خود را در زمینه گازهای طبی و صنعتی آغاز نمود.
محصولات شرکت:
- گازهای صنعتی
- گازهای طبی
- گازهای کالیبراسیون و ترکیبی
- گازهای خالص داخلی
- تست هیدرواستاتیک سیلندر
سیم جوش co2
خدمات شرکت:
- تست هیدرواستاتیک و خدمات مربوط به سیلندر
- تجهیزات وابسته

کلمات قابل جستجو

  • مجتمع تولیدی گازهای طبی و صنعتی اردستان
  • تست هیدرواستاتیک
  • تجهیزات
  • گاز کالیبراسیون

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی