شرکت مخازن آلیاژی فن آوران آریا

شرکت مخازن آلیاژی فن آوران آریا تأمین کننده تجهیزات گاز مایع (LPG)، کرایوژنیک، آمونیاک، CO2مایع، تجهیزات تنفسی (شامل شیر، سیلندر، کوله و ماسک) برای مصارف آتش نشانی و غواصی و تجهیزات اطفاءحریق میباشد.
خدمات:
- تهیه و تأمین تجهیزات
- ساخت مخازن تحت فشار
- طراحی و اجرای تاسیسات گاز مایع

کلمات قابل جستجو

  • مخازن آلیاژی فن آوران آریا
  • آریا
  • تجهیزات تنفسی
  • کمپرسور
  • آتش نشانی
  • اطفا حریق
  • ماسک

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی