شرکت آرکا تجهیز پارسیان

شرکت آرکا تجهیز پارسیان در زمینه تجهیزات هتلینگ بیمارستان ها فعالیت میکند. از جمله محصولات این شرکت می توان به ترولی ها، بین ها، پاراوان ها، چارت پرونده، پمپ محلول، مبلمان همراه بیمار، پایه سرم نیز اشاره کرد.

کلمات قابل جستجو

  • آرکا تجهیز پارسیان
  • هتلینگ بیمارستان
  • ترولی
  • بین
  • پاراوان
  • چارت پرونده
  • پمپ محلول
  • مبلمان همراه بیمار
  • پایه سرم
  • تجهیزات بیمارستانی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی