شرکت آرتینه صنعت پرتو

زمینه های فعالیت شرکت آرتینه صنعت پرتو:
- طراحی و ساخت کوره های مادون قرمز
- طراحی و ساخت آوان های الکتریکی مادون قرمز
- طراحی و ساخت کوره های سخت کاری مادون قرمز
- طراحی و ساخت اتاق های خشک کن مادون قرمز
- طراحی و ساخت خشک کن های موضعی تشعشعی مادون قرمز
- طراحی و ساخت لامپ مادون قرمز
- خدمات بازرسی فنی و کنترل کیفی
- شبیه سازی و طراحی فرایندهای صنعتی

کلمات قابل جستجو

  • آرتینه صنعت پرتو
  • طراحی
  • تجهیزات
  • آب و فاضلاب
  • مادون قرمز
  • کوره
  • آون های الکتریکی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی