شرکت آریاب

محصولات شرکت آریاب:
- محصولات آب: سختی گیر، فیلتر شنی، فیلتر کربن، هیدروسیکلون و اسمز معکوس
- محصولات فاضلاب: چربی گیر، آشغالگیر، فیلتر پرس، پکیج تزریق، دریچه های فاضلاب، پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی، پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی و..
- تأسیسات: مخزن تحت فشار، مبدل حرارتی، دی اریتور و...
- محصولات شیمیایی: آنتی اسکالانت، اسید دی اسکلر و...

کلمات قابل جستجو

  • آریاب
  • آب و فاضلاب
  • تجهیزات
  • مخزن
  • تصفیه
  • پکیج تصفیه

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی