شرکت آریا صاف سپاهان

شرکت آریا صاف سپاهان در زمینه طراحی و ساخت سیستم های تصفیه آب صنعتی، کشاورزی و دریایی فعالیت دارد.
خدمات شرکت:
- سیستم های آب شیرینکن دریایی به روش اسمز معکوس.
- سیستم های آب شیرینکن صنعتی به روش اسمز معکوس
- سیستم های آب شیرینکن کشاورزی به روش اسمز معکوس
- اولترا فیلتراسیون
- سیستم های ضد عفونی آب
- مخازن و فیلترهای کربنی و شنی
- سیستم های تصفیه و بازیافت فاضلاب صنعتی
- سختیگیرهای رزینی (انیونی و کاتیونی)

کلمات قابل جستجو

  • آریا صاف سپاهان
  • طراحی
  • تصفیه
  • تصفیه آب
  • کشاورزی
  • مخازن
  • ضدعفونی کننده
  • بازیافت
  • سختی گیر
  • فیلتر

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی