شرکت طراحان نوین راهکار

شرکت طراحان نوین راهکار در حوزه راهکارهای اتوماسیون، مهندسی و سیستم های ایمنی و حفاظت تأسیس گردید. این شرکت متخصص در حوزه طراحی و اجرای سیستم های کنترل، ابزاردقیق، اعلان و اطفاء حریق می باشد.
خدمات شرکت:
- مشاوره، خدمات مدیریت پروژه، بررسی سایت و ارزیابی اولیه
- ارائه راهکار مناسب جهت سیستم (اتوماسیون، اعلان و اطفاء حریق، دوربین، ...)
- طراحی مفهومی، طراحی پایه، طراحی تفصیلی سیستم (اتوماسیون، اعلان و اطفاء حریق، دوربین، ...)
- تأمین تجهیزات کامل بهمراه متعلقات نصب و سیستم های راه اندازی
- و...

کلمات قابل جستجو

  • طراحان نوین راهکار
  • ایمنی
  • حفاطت
  • مشاوره
  • طراحی
  • ابزار دقیق
  • حریق
  • اطفاء حریق
  • اعلان حریق
  • تجهیزات

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی