شرکت مهندسی و بازرسی فنی آستا

شرکت مهندسی و بازرسی فنی آستا در حوزه بازرسی با انجام: بازرسی و صدور گواهینامه سلامت جرثقیل های برجی – تاور کرین (tower crane)،بازرسی و صدور گواهینامه سلامت انواع جرثقیل های سقفی، موبایل و برجی، بازرسی حین ساخت انواع دیگ بخار (بویلر) مطابق استاندارد ISIRI 4231 و آخرین ویرایش BS EN 12953، بازرسی حین ساخت انواع دیگ آبگرم و آب داغ مطابق استاندارد ISIRI 7911، بازرسی حین ساخت انواع مخازن تحت فشار مطابق استاندارد ISIRI 18132، بازرسی ادواری دیگ بخار، دیگ های آب گرم و مخازن تحت فشار همراه با صدور گواهینامه سلامت، بازرسی ادواری مخازن کروژنیک (مادون سرد) مطابق استاندارد ISIRI 12474، بازرسی حین ساخت و ادواری دیگ های روغن داغ، بازرسی و صدور گواهی نامه لیفتراک، بازرسی ادواری انواع آسانسور و بالابر صنعتی و کارگاهی، بازرسی سیستم ارتینگ و اندازه گیری مقاومت چاه ارت، بازرسی ادواری انواع ماشین آلات سنگین و راهسازی فعالیت میکند.
شرکت مهندسی و بازرسی فنی آستا در زمینه آموزش با انجام: آموزش ایمنی و اپراتوری جرثقیل برجی – تاور کرین (tower crane) و صدور گواهینامه، آموزش طراحی و بازرسی دیگ های بخار مطابق استاندارد ISIRI 4231 و آخرین ویرایش استاندارد ISIRI 12953، آموزش و طراحی بازرسی دیگ آب گرم مطابق استاندارد ISIRI 7911، آموزش ایمنی و اپراتوری دیگ بخار، آموزش ایمنی جرثقیل سقفی ، موبایل و لیفتراک فعالیت میکند.

کلمات قابل جستجو

 • شرکت مهندسی و بازرسی فنی آستا
 • بازرسی
 • آموزش
 • صدور گواهینامه
 • جرثقیل های برجی
 • تاور کرین
 • جرثقیل های سقفی
 • دیگ بخار
 • دیگ های آب گرم
 • مخازن تحت فشار
 • مخازن کروژنیک
 • دیگ های روغن داغ
 • گواهی نامه لیفتراک
 • آسانسور و بالابر صنعتی
 • بازرسی سیستم ارتینگ
 • مقاومت چاه ارت
 • ماشین آلات سنگین
 • آموزش ایمنی
 • جرثقیل برجی
 • آموزش ایمنی و اپراتوری دیگ بخار
 • آموزش ایمنی جرثقیل سقفی
 • لیفتراک

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی