شرکت اتوماسیون ساختمان آترینا

شرکت اتوماسیون ساختمان آترینا در زمینه سیستم های مدیریت هوشمند ساختمان و اتوماسیون خانگی فعالیت دارد.
خدمات شرکت اتوماسیون ساختمان آترینا:
- راه حل های سیستم های کنترلی خانه های هوشمند
- راه حل های سیستم های بیمارستانی
- راه حل های سیستم های اداری
- مشاوره غیر حضوری
- و...

کلمات قابل جستجو

  • آترینا
  • هوشمند سازی
  • خانه هوشمند
  • مشاوره

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی