شرکت آوند انرژی

شرکت آوند انرژی در زمینه طراحی، تأمین و اجرای سیستم های ایمنی و امنیتی فعالیت میکند.
محصولات شرکت :
- اعلام حریق بی سیم
- اعلام حریق متعارف
- خاموش کننده آتش
- آشکارسازهای موضعی
- آشکارسازهای رله دار
- اسپرینکلر
- کابل اعلام حریق

کلمات قابل جستجو

 • آوند انرژی
 • کابل اعلام حریق
 • اسپرینکلر
 • خاموش کننده آتش
 • دتکتور دود
 • دتکتور سه گاز
 • دتکتور دود موضعی
 • شستی بی سیم
 • اعلام حریق بی سیم
 • اعلام حریق متعارف
 • آشکارسازهای رله دار
 • آشکارسازهای موضعی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی