شرکت آذر سیلندر

تولید کپسول آتش نشانی CO2 بصورت یک تکه از لوله مانسمان و بدون هیچگونه فرایند جوشکاری در ابتدا در سال 1370 توسط شرکت آذر سیلندر تولید شد. این شرکت کپسول آتش نشانیCO2،کپسول آتش نشانی پودر و گاز را به مشتریان ارائه می دهد.
محصولات شرکت:
- کپسول 30 کیلوئی آتش نشانی CO2
- کپسول پودر و گاز سایز 50 کیلو گرمی
- کپسول 4 کیلوئی آتش نشانی CO2
- کپسول 12 کیلوئی دوقلو آتش نشانی CO2
- و...

کلمات قابل جستجو

  • آذر سیلندر
  • آتش نشانی
  • ایمنی
  • کپسول آتش نشانی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی