شرکت آذر خاک آب ارومیه

شرکت دانش بنیان آذر خاک آب ارومیه به منظور تولید تجهیزات مورد نیاز مراکز تحقیقاتی، دانشگاه­ ها و بخش ­های مرتبط با خاک و آب آغاز به فعالیت کرده است.
محصولات شرکت:
- روسنج مخروطی
- الک تر برای اندازه گیری توزیع اندازه خاکدانه ها
- شبیه ساز باران نوسان دار
- ریز فروسنج اتوماتیک
- دستگاه صفحه فشاری
- مینی لایسیمترهای زهکش دار
- الک تر برای اندازه گیری پایداری خاکدانه

کلمات قابل جستجو

  • آذر خاک آب ارومیه
  • آب و خاک
  • تجهیزات
  • شبیه ساز باران

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی