شرکت آذرپاد صنعت آریا

شرکت آذرپادصنعت آریا به منظور طراحی، تأمین و تولید خودروهای آتش نشانی و خدمات شهری آغاز به کار نمود.
محصولات شرکت:
- لجن کش
- خدمات شهری
- آتش نشانی
- جاروب شهری

کلمات قابل جستجو

  • شرکت آذرپاد صنعت آریا
  • آتش نشانی
  • خدمات شهری
  • خودروهای آتش نشانی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی