شرکت ایمن حریق آذروند

شرکت ایمن حریق آذروند در زمینه های زیر فعالیت می نماید:
- مشاوره و طراحی سیستم های اعلام حریق
- مشاوره و طراحی سیستم های اطفاء حریق
- مشاوره در بخش ایمنی حریق
- مشاوره سامانه تهویه دود
- فروش تجهیزات اعلام و اطفاء حریق و درب های مقاوم در برابر حریق
- و ...

کلمات قابل جستجو

  • دتکتور
  • ریموت سر درب
  • مرکز کنترل اعلام حریق
  • جعبه های آتش نشانی
  • خاموش کننده های آتش نشانی
  • کابل های مقاوم حریق
  • شستی اعلام حریق
  • ایمن حریق آذروند
  • حریق
  • آتشنشانی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی