شرکت آزما ایلیا صنعت ایساتیس

شرکت آزما ایلیا صنعت ایساتیس یزد در زمینه آزمایشگاههای همکار سازمان استاندارد یزد، آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو، آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست، آزمایشگاه همکار سازمان جهاد کشاورزی فعالیت دارد.شرکت آزما ایلیا صنعت ایساتیس یزد در زمینه صنایع غذایی و محیط زیست نیز فعالیت دارد.

کلمات قابل جستجو

  • شرکت آزما ایلیا صنعت ایساتیس
  • آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو
  • آزمایشگاه همکار سازمان جهاد کشاورزی
  • آزمایشگاه معتمد محیط زیست
  • آزمایشگاه
  • استاندارد

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی