شرکت بادبند ساز

شرکت بادبند ساز در حوزه های مختلفی که شامل؛ شبکه جمع آوری فاضلاب، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، آبیاری، زهکشی، سد سازی، مخازن بتنی، ساختمان و ابنیه، سازه های صنعتی و... است، فعالیت دارد.

کلمات قابل جستجو

  • بادبند ساز
  • فاضلاب
  • تصفیه خانه
  • سد سازی
  • جمع آوری
  • لوله گذاری فاضلاب
  • زهکشی
  • آبیاری
  • آب و فاضلاب

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی